wspomina

Romuald Olaczek

ur. 1934

BIOGRAFIA

Urodzony w 1934. Wcześnie osierocony przez matkę. W czasie wojny stracił ojca w obozie zagłady. Przed końcem wojny rozdzielony z macochą i przyrodnim rodzeństwem. Wiele lat po wojnie odnalazł brata. Po powstaniu warszawskim, które przetrwał na wsi pod Warszawą, dostał się do Łowicza, do swojej babci. Po ukończeniu Liceum pedagogicznego w Łowiczu, podjął studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku geografii. Jeszcze przed końcem studiów ożenił się i założył rodzinę. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w zakresie geobotaniki i konserwatorskiej ochrony przyrody. Habilitował się w 1972 r. w dziedzinie botaniki. 1983 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Dwukrotnie był kierownikiem katedry i instytutu na UŁ. W 1991 r. założył nowy kierunek studiów: ochrona środowiska (pierwszy kierunek ochrony środowiska w Polsce). Autor lub współautor ok. 360 publikacji naukowych lub popularnonaukowych, projektów jednego parku narodowego i trzech parków krajobrazowych oraz ponad 30 rezerwatów. Członek m.in. Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Państwowej Rady Ochrony Przyrody (we wcześniejszych kadencjach jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji ds. parków narodowych i rezerwatów przyrody). RO jest powszechnie znany i ceniony jako polski przyrodnik i działacz na rzecz ochrony przyrody. Łączy działalność naukową z czynnym zaangażowaniem w zachowanie terenów cennych przyrodniczo, m.in poprzez projektowanie i planowanie obszarów chronionych. Od lat bardzo aktywny w dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczej i krajoznawczej, jest autorem m.in. książek poświęconych polskim obszarom chronionym oraz popularnego słownika szkolnego Ochrona przyrody i środowiska. Był głównym inicjatorem wprowadzenia do polskiego prawa i praktyki konserwatorskiej pojęcia użytku ekologicznego.

inni rozmówcy
Szukaj
zobacz również

Panorama na ulicę Narutowicza w kierunku płn.- wsch.Widok m.in. na hotel Polonia i kopułę kościoła pw. św. Teresy.

więcej

Samolot przed Halą Sportową. Lata 70

więcej
Logo portalu Miastograf

Logo MobileMS Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Muzeum Historii Polski Logo Patriotyzm Jutra Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano w ramach stypendium „Aktywność obywatelska” (2015)
Sfinansowano ze Środków MHP w ramach programu Patriotyzm Jutra (2016)