05.12.2017

Opowieści z miasta włókniarek #13

Jeszcze kilka wspomnień dotyczących spotkań, które miały miejsce w przestrzeni wystawy.

 

27.10.2017

„Na Ziemi Obiecanej’ to nowy program ogólnopolskiej telewizji Zoom TV opowiadający o Łodzi, a produkowany przez Telewizję Toya. Materiały przygotowują reporterki Kamila Basińska i Ewa Tyszko. Wśród odcinków poświęconych wielkim postaciom świata filmu, architekturze pałaców fabrykantów i przemysłowym imperiom – znajdzie się ten opowiadający o włókienniczej Łodzi z perspektywy pracowników fabryk – włókniarek i włókniarzy. Wystawa „Opowieści z miasta włókniarek” stała się tłem tego odcinka – kręconego w przestrzeni wystawy 27.10.2017, z wykorzystaniem materiałów na niej zgromadzonych oraz rozmów z jego twórcami i twórczyniami.  

 

 

 

5.11.2017

O poszczególnych eksponatach, całej wystawie i projekcie opowiedziały koordynatorki wystawy oraz byłe łódzkie włókniarki i włókniarze zaproszeni do działania w ramach oprowadzania kuratorskiego.

Pierwsze oprowadzanie kuratorskie przebiegło pod znakiiem wielu pytań stawianych przez odbiorców wystawy do twórcom i twórczyń na temat: przyczyn likwidacji zakładów włókienniczych w Łodzi, charakteru pracy w przemyśle włókienniczym oraz relacji pomiędzy pracownikami fabryk. Gorące dyskusje zapalane przez eksponaty, pamiątki, zdjęcia czy pojedyncze wyrażenia ujawniały potrzebę rozmowy na tematy, o których opowiadała wystawa.

 

27.11.2017

W przestrzeni wystawy spotkałyśmy się z pracownikami Muzeum Warszawskiej Pragi, którzy zainteresowani naszym działaniem postanowili wysłuchać opowieści na temat realizacji projektu i obejrzeć jego efekt.

Dziękujemy za niezwykle owocne dyskusje!

 

 

 

 

komentarze
Logo portalu Miastograf

Logo MobileMS Logo Stowarzyszenia Topografie Logo Muzeum Miasta Łodzi Logo Muzeum Historii Polski Logo Patriotyzm Jutra Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano w ramach stypendium „Aktywność obywatelska” (2015)
Sfinansowano ze Środków MHP w ramach programu Patriotyzm Jutra (2016)